Zarejestruj się lub zaloguj się:
Login:  Hasło:  
(Nie pamiętam hasła)
« Powrót

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego

Tekst, rodzaj:
Naukowe, książka
Data dodania (modyfikacji) publikacji:
2011-12-10 20:26:13
(2011-12-10 23:41:21)
Liczba odsłon tej strony: 1087
Tytuł Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego
Redaktor Romuald Cudak
Jolanta Tambor
Rok 2001
Liczba stron 496
Miejscowość Katowice
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN 10 8322611196
Powiązania podrzędne Data K., Struktura tekstu w nauczaniu języka polskiego.Kowalikowa J., Uniwersytet polski cudzoziemcom — studia polskie a polonistyka, 19-29.Grossman E., Interdyscyplinarna wizja polonistyki zagranicznej XXI wieku, czyli inna optyka, 29-38.Teodorowicz-Hellman E., Język polski na uniwersytecie w Sztokholmie. Czy tylko student polonista i filolog?, 38-46.Pancikova M., Metody, techniki i technologie tradycyjne w porównaniu z icjh wersjami najnowszymi, 54-61.Sekiguchi T., Rewolucja technologii informacyjnej w kontekście studiów polonistycznych w Japonii, 61-69.Packalen M.A., "Maestro" czy "mentor" (O prowadzeniu prac dyplomowych przez polonistów zagranicznych), 69-79.Seretny A., Słowniki jezyka polskiego użyteczne w procesie dydaktycznym. Warsztaty, 79-109.Burzyńska A., Kognitywna teoria metafory w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 111-118.Kostic-Golubicic M., Bawienie się językiem — przyczynek do nowych programów, nowych metod, nowych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 136-142.Krajewski G., M. Pasieka, Stacjonarny tandem językowy — teoria i praktyka. Na przykładzie polsko-niemieckim, 142-152.Stryjecka A., Rola myszy w nauce języka, 152-159.Fiediukina H., Elementy kulturowe w nauczaniu jezyka polskiego studentów Rosjan na kierunkach humanistycznych, 159-168.Obucina P., Praca z tekstem dramatycznym w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wybrane zagadnienia, 168-174.Teklińska-Kotulska E., Warsztaty satyryczno-kabaretowe. (W poszukiwaniu atrakcyjnych i urozmaiconych form nauczania jezyka polskiego i kultury polskiej, 174-183.Przechodzka G., A. Trębska-Kentopf, Miejsce dzieła sztuki malarskiej w nauczaniu multimedialnym jezyka polskiego jako obcego, 183-198.Sieradzka-Baziur B., Czy nowe polskie słowniki mogą pomóc cudzoziemcom w nauce jezyka polskiego, 198-205.Próchniak W., "Przeprowadzka " do nowego języka, czyli literatura jako wtajemniczenie, 205-215.Tichomirowa W., Tekst literacki jako przestrzeń spotkań/zderzenaia kultur (na przykładach polskiej literatury łagrowej), 215-221.Chrupczalski A., D. Kołodziej, Miejsce i rola "lekcji otwartych" w realizacji programu zajęć z wiedzy o Polsce i jej kulturze dla młodzieży polskiej ze Wschodu, 221-228.Sajenczuk M.E., Symulacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej. Z doświadczeń lektora gościnnego na polonistyce sztokholmskiej, 228-241.Zarzycka G., Analiza konwersacji oraz analiza dyskursu jako metody pzrydatne w określaniu komunikacyjnej, 241-255.Fomienkowa M., Środki intensyfikacji nauczania języków obcych, 256-.Kijewska A., Bułgarskie interferencje foneteyczne w języku polskim a błąd glottodydaktyczny (na materiale prac pisemnych studentów bułgarskich), 263-277.O'Drscoll B., Szkolnictwo polskie w Anglii, 277-289.Matyska Z., Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko-polskim, 289-296.Sobotkova M., Nowy program trzyletniego studium licencjackiego: Język polski oraz kultura polska o specjalizacji: praktyka gospodarcza i ruch turystyczny z intensywną nauką języków obcych (angielski i niemiecki), 296-302.Dobrotova I., Język polski w świetle nowego programu studiów bakalarskich, 302-307.Geambasu C., Polonistyka rumuńska między tradycją a reformą, 307-313.Raclavska J., Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim, 313-317.Janus-Sitarz A., Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 317-325.Karolczuk A., Język polski jako obcy. Zarys problematyki dla studentów filologii polskiej, 325-333.Mirkulovska M., Potrzeba koordynacji programów w zakresie językoznawstwa ogólnego, gramatyki języka ojczystego i gramatyki języka obcego, 333-339.Szapkina O., Program seminarium: Polski językowy obraz świata, 339-349.Szelc-Mays M., Nowe słowa, stare rzeczy; O ekonomii po polsku;Coś wam powiem; (prezentacja podręczników), 349-355.Kita M., Wybieram gramatykę! (Prezentacja podrecznika), 355-364.Janowska A., M. Pastuchowa, Dzień dobry (prezentacja podręcznika), 364-367.Józwiak Z., Słownik jako pomoc dla uczestników krótkich kursów terminologii matematycznej, 367-371.Achtelik A., B. Serafin, Miło mi panią poznać... — projekt podręcznika, 371-376.Dąmbska E.G., Pisać, jak to łatwo powiedzieć — projekt podręcznika do nauki pisania na poziomie średnio zaawansowanym autorstwa E. G. Dąmbskiej i E. Lipińskiej, 376-382.Gałyga D., Ach ten język polski!Nowe ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących . Autorska prezentacja, 382-385.Kryżan-Stanojevic B., Propozycja ćwiczeń z komentarzem gramatycznym dla chorwackich studentów polonistyki, 385-393.Tichomirowa T., Rosyjska wersja podręcznika język apolskiego dla cudzoziemców Uczymy się języka polskiego B. Bartnickiej, W. Jekiela i innych, 393-400.Kompel G., Z prac nad L eksykonem teatru polskiego dla cudzoziemców, 405-409.Wasylewa (Mitrewa) L., Projekt podręcznika dla obcokrajowców pod roboczym tytułem To jest Polska, 409-412.Górecki M., D. Kozieja-Ruta, Omówienie oprogramownia komputerowego Studium IV wraz z przygotowaniami do niej lekcjami jezyka polskiego, 412-417.Madeja A., J. Malejka, Program komputerowy jako pomoc w nauczaniu frazeollogii polskiej, 417-425.Dąbrowska A., M. Pasieka, Kiedy to było? Kiedy to będzie? Nieregularności w użyciu okoliczników czasu, 444-458.Fellerer J., Semantyczne grupy leksemów jako podstawa nowych ćwiczeń leksykalnych, 458-476.Walasek H., Próba klasyfikacji czasowników ruchu oparta na semantycznych opozycjach binarnych, 476-491.Jelonkiewicz M., Kanon kulturowy i kompetencja socjokulturowa w opisie kompetencji językowej na potrzeby certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, 504-507.
Zapis biblograficzny R. Cudak, J. Tambor [red.], 2001, Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

« Powrót

Wykonanie: © 2019REVOLWEB

Znajdziesz nas w Google+