Zarejestruj się lub zaloguj się:
Login:  Hasło:  
(Nie pamiętam hasła)

Witamy w Przewodniku Bibliograficznym

Nauczanie języka polskiego jako obcego jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin językoznawstwa stosowanego. Wzrastająca liczba teoretyków, praktyków oraz studentów w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych sprawia, że coraz potrzebniejsze staje się "miejsce wspólne" gromadzące wiedzę glottodydaktyczną. Taką rolę w zamyśle ma spełniać Przewodnik Bibliograficzny

 

Teoretykom pozwala on na prezentację własnych dokonań oraz prac całych ośrodków akademickich, praktykom - na promocję materiałów dydaktycznych, wreszcie studentom - na orientację w bogatej literaturze nauczania języka polskiego jako obcego. 

 

Główną ideą Przewodnika jest interaktywność. Tworzenie tradycyjnych przewodników bibliogaficznych jest pracą tyleż konieczną, co skazaną na nieuchronne przedawnienie już w momencie publikacji. Tworzenie ich jednoosobowo jest tyleż chwalebne, co niefunkcjonalne. Przewodnik online pozwala ograniczyć te problemy do minimum: każdy z Użytkowników może dodawać, uzupełniać lub poprawiać wszystkie wpisy. Zapewni to również ciąglą aktualność zgromadzonych danych. 

 

Wraz ze studentami specjalności glottodydaktycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynamy pierwszy - retrospektywny - etap istnienia testowej wersji Przewodnika: wprowadzenie najpopularniejszych publikacji z zakresu JPJO oraz danych dokumentujących dokonania Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr. Równocześnie zachęcamy do analogicznej prezentacji wszystkie ośrodki naukowo-dydaktyczne, jak i poszczególnych badaczy oraz praktyków. 

 

Obecnie Przewodnik istnieje w wersji testowej, proszę zatem o zgłaszanie wszelkich sugestii tak dotyczących poprawy jego obecnego kształu, jak również wskazujących na możliwe ścieżki rozwoju.

Grzegorz Zarzeczny

grzegorz.zarzeczny@gmail.com

Ostatnio dodane publikacje:

Rodzaj: artykuł w książce
Tytuł: Struktura globalna podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego (ujęcie diachroniczne)
Abstrakt: The paper presents diachronic bottom-up analysis of global formal structure of Polish language textbook for foreigners. Aim of the research is to (re)construct minimal and maximal structural genre pattern (main rules of generic organisation of text) as...
Zarzeczny G., 2013, Struktura globalna podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego (ujęcie diachroniczne), [w:] J. Nesswetha, Z. Czerwonka, K. Rysová [red.], Grenzüberschreitungen — Polnische, tschechische und deutsche Sprache, Literatur und Kultur. Beiträge zur VIII. Internationalen Westslawistischen interFaces-Konferenz in Leipzig, Hildesheim: Georg Olms, 353-362.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Historia polonistyki w Genui
Abstrakt: -
Bogdańska A., 2007, Historia polonistyki w Genui, Postscriptum Polonistyczne, (1 (53)), 301.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców
Abstrakt: -
Dąbrowska A., M. Pasieka, 2008, Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 16, 141 — 151.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Trudny początek, czyli o typach tekstów na poziomie A1 (w świetle istniejących materiałów do nauki języka polskiego jako obcego)
Abstrakt: -
Dobesz U., A. Burzyńska-Kamieniecka, 2010, Trudny początek, czyli o typach tekstów na poziomie A1 (w świetle istniejących materiałów do nauki języka polskiego jako obcego), Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 17, 277-283.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Analiza zawartości jako metoda badania podręczników do nauki języka polskiego jako obcego
Abstrakt: -
Żurek A., T. Piekot, 2008, Analiza zawartości jako metoda badania podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 16, 127-134.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego "Hurra!!! Po polsku"
Abstrakt: -
Żurek A., K. Stankiewicz, 2010, Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego "Hurra!!! Po polsku", Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 17, 495-505.
Rodzaj: książka
Tytuł: Z Wrocławiem w tle: zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców: poziom zaawansowany C2
Abstrakt: -
Dąbrowska A., 2008, Z Wrocławiem w tle: zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców: poziom zaawansowany C2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Wykonanie: © 2018REVOLWEB

Znajdziesz nas w Google+