Zarejestruj się lub zaloguj się:
Login:  Hasło:  
(Nie pamiętam hasła)

Witamy w Przewodniku Bibliograficznym

Nauczanie języka polskiego jako obcego jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin językoznawstwa stosowanego. Wzrastająca liczba teoretyków, praktyków oraz studentów w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych sprawia, że coraz potrzebniejsze staje się "miejsce wspólne" gromadzące wiedzę glottodydaktyczną. Taką rolę w zamyśle ma spełniać Przewodnik Bibliograficzny

 

Teoretykom pozwala on na prezentację własnych dokonań oraz prac całych ośrodków akademickich, praktykom - na promocję materiałów dydaktycznych, wreszcie studentom - na orientację w bogatej literaturze nauczania języka polskiego jako obcego. 

 

Główną ideą Przewodnika jest interaktywność. Tworzenie tradycyjnych przewodników bibliogaficznych jest pracą tyleż konieczną, co skazaną na nieuchronne przedawnienie już w momencie publikacji. Tworzenie ich jednoosobowo jest tyleż chwalebne, co niefunkcjonalne. Przewodnik online pozwala ograniczyć te problemy do minimum: każdy z Użytkowników może dodawać, uzupełniać lub poprawiać wszystkie wpisy. Zapewni to również ciąglą aktualność zgromadzonych danych. 

 

Wraz ze studentami specjalności glottodydaktycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynamy pierwszy - retrospektywny - etap istnienia testowej wersji Przewodnika: wprowadzenie najpopularniejszych publikacji z zakresu JPJO oraz danych dokumentujących dokonania Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr. Równocześnie zachęcamy do analogicznej prezentacji wszystkie ośrodki naukowo-dydaktyczne, jak i poszczególnych badaczy oraz praktyków. 

 

Obecnie Przewodnik istnieje w wersji testowej, proszę zatem o zgłaszanie wszelkich sugestii tak dotyczących poprawy jego obecnego kształu, jak również wskazujących na możliwe ścieżki rozwoju.

Grzegorz Zarzeczny

grzegorz.zarzeczny@gmail.com

Ostatnio dodane publikacje:

Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Historia polonistyki w Genui
Abstrakt: -
Bogdańska A., 2007, Historia polonistyki w Genui, Postscriptum Polonistyczne, (1 (53)), 301.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców
Abstrakt: -
Dąbrowska A., M. Pasieka, 2008, Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 16, 141 — 151.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Trudny początek, czyli o typach tekstów na poziomie A1 (w świetle istniejących materiałów do nauki języka polskiego jako obcego)
Abstrakt: -
Dobesz U., A. Burzyńska-Kamieniecka, 2010, Trudny początek, czyli o typach tekstów na poziomie A1 (w świetle istniejących materiałów do nauki języka polskiego jako obcego), Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 17, 277-283.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Analiza zawartości jako metoda badania podręczników do nauki języka polskiego jako obcego
Abstrakt: -
Żurek A., T. Piekot, 2008, Analiza zawartości jako metoda badania podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 16, 127-134.
Rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Tytuł: Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego "Hurra!!! Po polsku"
Abstrakt: -
Żurek A., K. Stankiewicz, 2010, Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego "Hurra!!! Po polsku", Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 17, 495-505.
Rodzaj: książka
Tytuł: Z Wrocławiem w tle: zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców: poziom zaawansowany C2
Abstrakt: -
Dąbrowska A., 2008, Z Wrocławiem w tle: zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców: poziom zaawansowany C2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Rodzaj: książka
Tytuł: Jestem stąd
Abstrakt: Jest to podręcznik języka polskiego dla początkujących (osób ukraińskojęzycznych)o charakterze międzykulturowym oparty na realiach Euroregionu Karpackiego, zawiera czytanki układające się w historię, której akcja dzieje się w Sanoku, Krakowie, Lwowie i...
Krawczuk A., J. Kowalewski, 2013, Jestem stąd, Lwów: LNU im. Iwana Franki.

Wykonanie: © 2017REVOLWEB

Znajdziesz nas w Google+